Mitmeid firmasid sealhulgas Google, Facebook ja Twitterit o süüdistatud, et nad ei tee piisavalt tööd sellega, et ennetada terroriorganisasioonide eiti ISIS peatamist kasutada nende teenuseid. See mure on firmadele kaasa toonud mimeid  kotulahinguid.

Wired raporti kohaselt omab Google tehnika inkupaatorit ja mõttekoda nimega Jigsaw – mis on üle aasta arendanud “Redirect Method”, mis kombineerib Google otsingu reklaami algorütmid ja Youtube videokeskona, mille läbi üritatakse veenda ISIS-ega mitte liituma ja ära hoida ajupesu.

“Redirect Method oma südamelt on sihtreklaami kampaania: Võtame isikud kes võiksid olla haavatavad ISIS-e poolt, et neid oma ridadesse meelitada, aga selle asemel tõlgib Redirect Method reklaami ringi, et isikuid suunitleda mitte liituma” rääkis Jigsaw arendusjuht Yasmin Green.

See meetod aktiveerub kui keegi otsib Google lehe peal mingit sõna (1700 võtmesõna) mida Jigsaw arvab, et sümpatiseerib inimesi ISIS-e kohta uurima. Otsingutulemusena näidatakse Inglise ja Araabia keelseid reklaame, mis suunavad Youtube videokeskonda, kus näidatakse ekstremistide ülestunnistusi, pikki toidujärjekordi ISIS-e laagirtes jne.

Antud meetod on paljulubav, kahe kuulisel testperioodil sell aastal suunati üle 300000 inimese Jigsaw poolt valitud videote juurde.