Olete siin
Kodu > Eesti IT > Koolielus käsitletakse digiteemasid neljal teemaveerandil

Koolielus käsitletakse digiteemasid neljal teemaveerandil

Eelmisel aastal tegi Koolielu algust ainekuudega, millega tõstis igal kuul fookusesse ühe aine või valdkonna. Käesoleval 2016/17 õppeaastal oleme võtnud laiema lähenemise – teemaveerandid.

Õppeaasta on jaotatud neljaks veerandiks. Igal veerandil viiakse läbi teemakohaseid veebiseminare, veebikursusi, eksperimente, projekte, konkursse, ilmuvad artiklid ja tutvustatakse töövahendeid ning äppe. Proovime lõimida õppeaineid, kooliastmeid, kogukonda ning paneme tehnoloogia enda kasuks tööle.

Kirsina tordil on igal veerandil esitatud ka üks väljakutse, mida õpetajad-õpilased veerandi jooksul ette võtta saavad.

 

Teemaveerandid on:

 

Aeg

Teemaveerand

Väljakutse

I september-oktoober Digipädevus on koolis! Lõiming koolisiseselt
II november-detsember Digivärskendus Ammu unustatud vana
III jaanuar-veebruar Kaasav tulevikuharidus Vanemate, kogukonna kaasamine lõimingusse
IV märts-mai Lõiming ja koostöö Lõiming naaberkooli, -lasteaiaga jm

 

 

Õpetajaid ja õpilasi, kes Koolielu teemaveerandite väljakutsetest aktiivselt osa võtavad, tunnustatakse ja tõstetakse esile HITSA korraldataval tehnoloogiapäeval, mis toimub 20. mail 2017 Tallinna Kultuurikatlas.

Väljakutsete ja teistegi projektide kohta lisame info lähiajal Koolielu haridusportaali.

 

Nutikat kooliaastat!

 

Allikas: https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/uudised/koolielus-kasitletakse-digiteemasid-neljal-teemaveerandil

Top