Olete siin
Kodu > Eesti IT > Avalikustati X-tee keskuse tarkvara lähtekood

Avalikustati X-tee keskuse tarkvara lähtekood

Eesti ja Soome vahel 2014. aastal sõlmitud X-tee koosarendamise leppe loogilise jätkuna avalikustati X-tee keskuse tarkvara lähtekood, litsentsi tüüp on MIT.

Suurem osa Eesti riigisektori andmekasutusest põhineb X-teel. Kõrget turvalisust nõudvate süsteemide puhul ei piisa väitest, et süsteem on turvaline, heaks tooniks loetakse ka süsteemi ehitusprintsiipide avalikustamist. IT-maailmas tähendab see eelkõige lähtekoodi avalikustamist. (Sama praktikat on Eestis varemgi kasutatud ID-kaardi tarkvara ning e-hääletuse tarkvara puhul).

Lähtekoodi avalikustamine annab soovijatele võimaluse kontrollida, kas süsteem teeb täpselt seda, mida väidetud, ning et selles poleks tagauksi ega ülearuseid funktsioone. Riikidevahelise usalduse puhul on tarkvara lähtekoodi avalikustamine väga oluline meede, sest võimaldab ka kolmandatel osapooltel veenduda, et meie lahendused on turvalised.

X-tee puhul on varem avalikustatud (kliendi juurde installeeritava) nn turvaserveri lähtekood. Turvaserver on seade, mis võtab vastu päringuid X-tee ligipääsuvõrgust ning edastab need andmeid pakkuvale infosüsteemile. Samuti kontrollib turvaserver rangelt kasutajate ligipääsuõigusi ning fikseerib iga ligipääsufakti (või selle katse).

Seoses Soome-Eesti koostööga astuti järgmine samm – avalikustati ka X-tee keskuse lähtekood. Kuna X-tee on hajus süsteem, siis keskusest andmed läbi ei käi, keskus tegeleb kasutajatega (s.o asutustega), tootlikkusseirega ning liikmete loendi ehk nn telefoniraamatu levitamisega. X-tee keskuse lähtekoodi avalikustamisega saadetakse maailmale selge sõnum – meie e-riigi alussambad ongi täpselt nii turvalised kui väidame.

X-tee keskserveri edasine arendus on kooskõlas avatud tarkvaraarenduse põhimõtetega ning hakkab toimuma GitHub keskkonnas https://github.com/vrk-kpa/xroad-joint-development/blob/master/README.md.

Lähtekoodi avalikustamisel on mitu tagajärge. Esiteks on nüüd kõigil huvilistel võimalik koodi uurida ning teha ettepanekuid selle kvaliteedi parandamiseks. Teiseks teenib selline avalikustamine X-tee edasise leviku huve, sest võimaldab ka teistel riikidel X-tee koodi uurida ning katsetada.

 

Loe pikemat artiklit siit: https://www.ria.ee/ee/avalikustati-x-tee-keskuse-tarkvara-lahtekood.html

Top