Olete siin
Kodu > Eesti IT > Eesti harjutab Euroopa Liidu õppusel vastupanuvõimet küberrünnetele

Eesti harjutab Euroopa Liidu õppusel vastupanuvõimet küberrünnetele

Eesti osaleb täna üleeuroopalisel küberkaitseõppusel “Cyber Europe 2016”.

Cyber Europe 2016 logoSelle raames testitakse elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste suutlikkust tulla toime küberrünnakutega. Proovile pannakse nii ettevõtete kui riigiasutuste andmesideteenuste toimimine otseste ja varjatud küberrünnakute korral.

Eestist osalevad õppusel Tele2, Elisa, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Tallinna Lennujaam, Politsei- ja Piirivalveamet ja Kaitseliidu küberkaitseüksus.

Riigi Infosüsteemi Ameti kriitilise infrastruktuuri kaitse valdkonnajuhi Martin Mõtuse sõnul testitakse õppusega ennekõike suutlikkust küberintsidente lahendada.

“Olukorras, kus sõltuvus infotehnoloogiast üha suureneb, peab pidevalt kasvama ka asutuste suutlikkus teha rünnakute tõrjumisel rahvusvahelist koostööd,” sõnas Mõtus.

Tema sõnul pannakse proovile nii siseriiklikud protseduurid kui infovahetus teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Õppuse “Cyber Europe 2016” peakorraldaja on Euroopa Infoturbeagentuur (ENISA). Eestis koordineerib õppust Riigi Infosüsteemi Amet.

Top