Olete siin
Kodu > Kõik uudised > Kõik uudised > Maailma suurima rahvusvahelise tehnilise küberõppuse võitis Tšehhi meeskond

Maailma suurima rahvusvahelise tehnilise küberõppuse võitis Tšehhi meeskond

NATO küberkaitsekoostöö keskus korraldas sel nädalal maailma suurimat ja komplekseimat rahvusvahelist tehnilist küberõppust Locked Shields 2017, mille võitjaks tuli Tšehhi küberturbeekspertide meeskond. Eesti meeskond Riigi Infosüsteemi Ameti eestvedamisel jäi väga napilt teisele kohale. Kolmanda koha võitis NATO võrkude küberkaitse üksus (NCIRC).

Tšehhi meeskond viib koju ka eriauhinna stsenaariumi lahendamise eest. NATO võrkude küberkaitse üksus (NCIRC) saavutas parima tulemuse ka õppuse juriidiliste ülesannete lahendamises, Saksamaa meeskond osutus parimaks digitaalse ekspertiisi ülesannetes ja strateegilise kommunikatsiooni mängus saavutas parima koha Ühendkuningriigi meeskond.

„Tänavu tõi parimale meeskonnale võidu hea taktika ja stabiilselt tubli sooritus igas valdkonnas. Tšehhi eksperdid olid väga võimekad ka strateegilises mängus, mis sel aastal esmakordselt toimus,“ ütles Aare Reintam, õppuse tegevjuht NATO küberkaitsekoostöö keskuses. „Eesti meeskonna tunnustuseks saab esile tuua nende väga head kaitsetaktikat.“

“Võrreldes varasemate aastatega oli tänavu õppusel veel rohkem ja mitmekülgsemaid erisüsteeme, mis pani kõigi meeskondade võimed proovile rohkem kui kunagi varem. Kaitsvad meeskonnad pidid näiteks lahendama küberintsidente elektrivarustust kontrollivas SCADA süsteemis, AirC2 lennujuhtimissüsteemis, mehitamata õhusõidukite juhtimisvõrgus ja lennukite tankimist kontrollivas keskkonnas,“ lisas Reintam.

Realistlikke tehnoloogiaid, arvutivõrke ja rünnakumeetodeid kasutaval intensiivsel õppusel saavad osalevate riikide ja NATO küberturbeeksperdid võimaluse panna oma oskused proovile väga erinevat tüüpi intsidentide lahendamises. Locked Shields´i stsenaariumi järgi kaitsevad õppusel osalevad meeskonnad fiktiivse riigi arvutivõrke ja infosüsteeme, mida ründab välisjõud. Tehnilisi rünnakuid täiendavad meediasurve ning samal ajal peavad kaitsemeetmed peavad järgima kehtivaid rahvusvahelisi õiguslikke piiranguid. Eesmärk on luua võimalikult realistlik ettekujutus sellest, kui suure mõjuga võivad olla küberintsidendid ning kui läbimõeldud ja mitmetahulised peavad olema meetmed nende lahendamiseks.

NATO küberkaitsekoostöö keskus korraldab õppust Locked Shields alates aastast 2010. Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus on NATO akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks NATO ja liikmesriikide jaoks.

Iseseisva rahvusvahelise organisatsioonina keskendub NATO küberkaitsekeskus rakendusuuringutele, analüüsidele ning koolitustele ja õppustele küberkaitse valdkonnas. Lisaks korraldab keskus igal aastal küberkonverentsi CyCon, mis tänavu toob 30. maist kuni 2. juunini Tallinnasse valitsuste, kaitsevägede, ettevõtete, ülikoolide esindajad üle maailma. Sel aastal anti keskuse eestvedamisel välja Tallinn Manual 2.0, mis on kõige põhjalikum ja kõikehõlmavam käsiraamat rahvusvahelise õiguse kehtivusest küberruumis.

NATO küberkaitsekoostöö keskuse liikmelisus on avatud kõigile NATO liikmetele. Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi vabariik, Türgi, Ungari, USA ja Ühendkuningriik on keskuse sponsorriigid. Austria ja Soome on liitunud keskusega partnerriikidena, partnerina on liitumas ka Rootsi. Keskust rahastavad ja mehitavad liikmesriigid ning see ei kuulu NATO sõjalisse struktuuri.

NATO küberkaitsekoostöö keskuse pressiteade 28.4.2017

Source :
Top