Olete siin
Kodu > Eesti IT > Seisame Eesti e-spordi eest

Seisame Eesti e-spordi eest

Autor Marilyn Kriisa

Seisame Eesti e-spordi eest

Hiljutiste sündmuste raames on Tarbijakaitseamet võtnud seisukoha, et e-sport ja videomängud vastanduvad Lastekaitseseaduse § 25 lg 1-le, mis käsitleb julmust ja vägivalda õhutavate trükiste, filmide, heli- ja videosalvestiste ning esemete tootmist, demonstreerimist ja levitamist lastele, ning tuleks võtta kindlama järelvalve alla. Meie usume, et Eesti e-sport väärib kaitset, et pakkuda noortele arendavat vaba aja veetmise ja eneseteostusvõimalust, ohustamata laste kaitseks loodud seaduste täideviimist.

Ettepanek –

 • E-sporti ja videomänge puudutavaid otsuseid saaksid enda eest teha vähemalt 16-aastased noored, kes võivad osaleda ka kohalike omavalitsuste valimistel.
 • Et lapsi (alla 16-aastaseid) ja videomängude ning e-spordi sobivust puudutavaid otsuseid saaks vastu võtta iga lapse puhul lapsevanem või eestkostja, võimaldades vanusepiiranguta võistlustel osalemist lapsevanema loa alusel.
 • Et e-sporti tunnustataks kui kiiresti arenevat ja võimalusterohket kultuuri, mis aitab tegeleda mõttespordiga ja leida noortel arendavaid ajaveetmisviise.

 

Põhjendus –

Mis on e-sport? 

 • E-sport on organiseeritud, professionaalne videomänguplatvormil läbiviidav võistluse vorm nii üksikisiku kui meeskonnaformaadis.
 • E-spordis ei ole mängude sisul sügavamat tähendust. Pole oluline, kas tegemist on tulistamise, kaardimängu või jalgpalliga – mäng on e-spordis vahend, mis võimaldab omavahel võistelda, pannes proovile kõrgel tasemel strateegilise mõtlemise, meeskonnatöö oskuse, pingetaluvuse ja reaktsioonikiiruse.
 • E-sporditööstuse ennustuslik käive 2017. aastal on pea 700 miljonit dollarit. 2020. aastaks võib see number küündida 1.5 miljardini.
 • Eesti on juba praegu e-spordimaailmasse panustanud silmapaistvate e-sportlastega – Clement “Puppey” Ivanov on tänase seisuga e-spordi turniiridelt teeninud rohkem kui 1.3 miljonit dollarit, edukaid sportlasi on ette näidata veelgi.
 • Sport ei pea tingimata tähendama füüsilist pingutust. Nii on rahvusvahelise spordialana tunnustatud nii bridž, male (ka ROKi poolt), golf kui snuuker. E-spordis saab lisaks mõttetööle proovile panna ka enda peenmotoorika ja reaktsioonikiiruse, mis teeb e-spordist eelkõige spordiala.

Mida tooks kaasa PEGI vanusepiirangu rakendamine ka Eesti e-spordile? 

 • Steamspy andmetel on Eestis üle 380 000 Steami kasutaja
  • Neist aktiivseid 125 000
  • Viimase 2 nädala jooksul on kõige populaarsemaks mänguks CS:GO, mida on mänginud üle 66 000 kasutaja.
  • Järgneb Dota 2 – üle 16 000 mängija viimase 2 nädala jooksul
 • Eesti kõige populaarsem e-spordimäng Counter-Strike: Global Offensive on PEGI hinnangu põhjal 18+
 • Koolide ja noortekeskustega seotud võrgupeod peaksid vanusepiirangu rakendumisel lõpetama tegevuse. Korralduslike kuludega toimetulekuks on vaja populaarset mängu, mille turniiridel sooviksid võimalikult paljud osaleda. CS:GO eemaldamine sellest tähendaks Eestis võrgupidude arvu kahanemist üle 70%
 • Eelmisel aastal toimunud üritustest ei mängitud CS:GOd vaid ühel võrgupeol üheksateistkümnest.
 • Noortelt võetakse võimalus väiksemates kohtades vaba aja veetmiseks. Eelmisel aastal toimunud 19 üritusest toimusid 16 väljaspool Tallinna linna.
 • Võrgupeod on peamiselt ühiste huvidega noortele kohtumispaigaks, mis võimaldab proovile panna nii individuaalseid oskusi kui meeskonnadünaamikat.
 • Eesti noortel kaoks vanusepiiranguga võimalus end proovile panna kohalikel võrgupidudel, mis on eelduseks tulevikus maailmatasemel liigades ja meeskondades mängimisele.

Mida tehakse ülejäänud maailmas? 

 • Saksamaa on ainus Euroopa riik, kes rakendab rangeid vanusepiiranguid e-spordialadele (seal on CS:GO vanusepiiranguks 16+). Rootsi, Soome, Taani ja Ühendkuningriigid aktsepteerivad vanusepiiranguga mängude puhul kirjalikku lapsevanema luba.
 • Prantsusmaa on ainus Euroopa riik, kes on seni e-spordi reguleerimisega jõudnud eraldi seaduseni. Ka seal arvestatakse vanusepiiranguks 16. eluaastat hoolimata mängust. Nooremaid mängijaid vabastab piirangust vanema kirjalik luba.
 • Ameerika Ühendriigid lubavad juba 2013. aastast professionaalseid e-spordimängijaid riiki profisportlase viisaga.

Eesti visioon? 

 • Eesti on teinud maailmas ilma kui e-riik, innovaator ja teerajaja – võtkem sarnane hoiak ka e-spordiga, mis on aina kasvav ja populariseeruv valdkond.
 • Eestis leidub mitmeid e-spordi talente, kes võiksid lippu maailmas kõrgel hoida. Ärme võta noortelt võimalust oma unistusi täide viia.
 • 2017. aastal on Eesti käitanud kampaaniat pealkirjaga “Mina jään”. Kui valime keelamise ja käskimise tee ning piirame seeläbi noorte arenguvõimalusi, ei sobi see kokku riikliku noortele ja nende huvidele suunatusega.

Anna hääl ka sina: rahvaalgatus.ee

Source :
Top